تماس با ما

با ما در ارتباط باشید!

ساعات کاری رستوران ایرانی:

ناهار، دوشنبه تا جمعه

ساعت 10:30 تا 14:30

شام، چهارشنبه تا شنبه

ساعت 17.30 تا 21

آدرس ما در استکهلم:

Åkerbyvägen 1, Täby

 

شماره تماس:

48 48 711 08

11 + 1 =

سفارش ژتون ناهار کاکوتی

ده ژتون ناهار بخرید و فقط 800 کرون بپردازید!

ساعات کاری رستوران ایرانی:

ناهار، دوشنبه تا جمعه

ساعت 10:30  تا 14:30

شام، چهارشنبه تا شنبه

ساعت 17.30 تا 21

آدرس ما در استکهلم:

Åkerbyvägen 1, Täby

 

شماره تماس:

48 48 711 08

منوی غذای بیرون بر